Sukcesja

Są to usługi planowania oraz wsparcia w sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Dotyczyć mogą wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez sukcesora z rodziny lub wsparcia w przekazaniu zarządzaniu wyspecjalizowanym menadżerom.

Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.