Inwestycje na rynku niepublicznym

Inwestycje w fundusze private equity, venture capital, hedgingowe a także bezpośrednio w przedsiębiorstwa co zapewnia:

Powyższe oznacza także wyższe ryzyko niż w funduszach akcyjnych rynku publicznegos.

Fundusze venture capital

Fundusze VC służą finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju - startupy i firmy młode. Są uważane za fundusze wysokiego ryzyka.

Fundusze private equity

Fundusze PE są pojęciem rozleglejszym od Funduszy VC. Zwykle służą inwestycji w podmioty z doświadczeniem, małe i średnie firmy, jednak nieobecne na rynku publicznym. Są uważane za fundusze podwyższonego ryzyka.

Fundusze hedgingowe

Fundusze tego rodzaju (hedge funds) wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, zarówno pozycje krótkie jak i długie, na papierach wartościowych jak i na instrumentach pochodnych. Dzięki temu są nisko skorelowane z indeksami giełdowymi i nie zależą od koniunktury giełdowej. Jednocześnie wykazują się wysokim ryzykiem.

Szczególnym przypadkiem funduszy hedgingowych są fundusze walutowe służące minimalizacji ryzyka walutowego, które mogą posłużyć do ograniczenia ryzyka związanego z inwestycjami zagranicznymi lub transakcjami w obcej walucie.

więcej za pewien czas

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.

serwis wstrzymany

Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.