Inwestycje alternatywne

Inwestycje w dzieła sztuki (art banking) oraz inne walory niefinansowe oparte o wartość tzw. emocjonalną jak na przykład zabytkowe pojazdy.

Uzupełniają tradycyjne metody inwestycji:

Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.