Planowanie majątkowe

Planowanie majątku ma na celu uporządkowanie struktury aktywów, a także pomoc w ich reorganizacji i dopasowaniu do potrzeb Klienta oraz wspiercia w kwestiach biznesowych, prawnych i podatkowych.

Istotną rolę w tym odgrywają aspekty:

Planowanie majątkowe spaja pozostałe obszary zarządzania majątkiem lub ich wycinki. To najbardziej zróżnicowany obszar usług PWM.

Można przyjąc, że planowanie bada możliwości i wyznacza cele dla działań zarządczych w zakresie majątku. Jest to też naturalny wstęp do dalszych działań.

więcej za pewien czas

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.

serwis wstrzymany

Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.