Planowanie majątkowe

Ma na celu uporządkowanie struktury aktywów, a także pomoc w ich reorganizacji i dopasowaniu do potrzeb Klienta oraz wspiercia w kwestiach biznesowych, prawnych i podatkowych.

Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.