Planowanie ubezpieczeniowe

To zbiór usług zarządzania ryzykiem klienta, pokrycia go ochroną ubezpieczeniową oraz śledzenia zmian w tym zakresie.

Monitorowanie potrzeb klienta może się odbywać jednorazowo, cyklicznie lub w sposób nieprzerwany, ciągły. Ochrona obejmuje samego klienta, jego rodzinę, majątek prywatny oraz majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, artystyczną czy charytatywną.

Ochrona w prostych przypadkach realizowana jest przez doradców ubezpieczeniowych. W przypadkach bardziej złożonych konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, co dotyczy w szczególności pokrycia ekspozycji na ryzyka inwestycyjne. Ochrona może także dotyczyć ryzyk handlowych lub produkcyjnych.

Metody przeciwdziałania ryzykom:

więcej za pewien czas

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.

serwis wstrzymany

Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.