Planowanie ubezpieczeniowe

To zbiór usług zarządzania ryzykiem majątkowym klienta, pokrycia go ochroną ubezpieczeniową oraz monitorowania zmian w tym zakresie.

Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.