Private banking

Jest to ogół usług świadczonych dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych, obejmujący przede wszystkim długoterminowe zarządzanie ich aktywami finansowymi (w celu ochrony oraz pomnażania) oraz obsługę ich bieżących potrzeb finansowych. Gama usług jest zindywidualizowana, więc

Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.