Private banking - bankowość prywatna

Jest to ogół usług świadczonych dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych. Obejmuje różny zakres usług, w tym przede wszystkim długoterminowe zarządzanie ich aktywami finansowymi w celu ochrony oraz pomnażania. A także obsługę ich bieżących potrzeb finansowych oraz poza-finansowych (usługa concierge).

Gama usług jest dobierana indywidualnie. Może obejmować ofertę na indywidualnych, preferencyjnych warunkach:

Warunki skokrzystania z bankowości prywatnej różnią się w zależności od banku i mogą przedstawiać się następująco:

Warunki te są regularnie podnoszone. Dekadę temu były znacząco niższe niż obecnie. Można więc przypuszczać, że za zbliżony czas również się będą różniły.

więcej za pewien czas

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.

serwis wstrzymany

Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.