Asset Management - Zarządzanie Aktywami

Jest to zbiór usług finansowych doradztwa i zarządzania w zakresie portfela instrumentów finansowych rynku publicznego lub kapitału pieniężnego.

Dają one:

Usługi tego typu ze względy na wymogi prawne mogą być świadczone przez:

więcej za pewien czas

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.

serwis wstrzymany

Z powodu toczące się sporu prawnego dot. domeny pwm.pl rozwój serwisu został wstrzymany. Do niniejszej domeny zostały zgłoszone roszczenia, jednak pomimo upływu znacznego czasu wciąż nie został złożony pozew. Będziemy informować o sprawie.