Czym są usługi typu PWM

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem osób prywatnych. Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług WM dedykowaną dla osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o te elementy, które na rynku korporacyjnym zwykle nie występują: zarządzanie sukcesją, plany rodzinne, inwestycje alternatywne.

Private Banking

Bankowość prywatna

Asset management

Zarządzanie i doradztwo w zakresie portfela instrumentów finansowych

Planowanie majątkowe

Zarządzanie sprawami podatkowymi i spadkowymi klienta

Inwestycje na rynku niepublicznym

Fundusze private equity, venture capital i hedgingowe

Planowanie ubezpieczeniowe

Zarządzanie i pokrywanie ryzyka aktywów klienta

Nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Inwestycje alternatywne

Inwestycje w dzieła sztuki (art banking) oraz inne walory niefinansowe oparte o wartość tzw. emocjonalną jak na przykład zabytkowe pojazdy

Plany Sukcesji

Zabezpiecz swoją rodzinę i firmę na wypadek swojej śmierci